روز خبرنگار صرفأ یک مناسبت شغلی نیست

روز خبرنگار صرفأ یک مناسبت شغلی نیست

بنام خداوند قلم گرامیداشت روز خبرنگار تأکید بر ضرورتِ تجلّی فضای سالم دموکراسی ست، روز خبرنگار صرفأ یک مناسبت شغلی نیست بلکه یادآوری کرامتِ وظایف خطیرِ راستین نگارانی ست که در بزنگاه کنونی کشورمان با تقویت قدرت رسانه اییِ ایران، صیانت از نشر اطلاعات صحیح را مایه تقدسِ رسالت خود می دانند. فعالان متکلّفِ عرصه