دکترعلیرضا ورناصری با برگزاری جلسه هم اندیشی نخبگان بختیاری، میزبان اشخاصی چون دکتر قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سید کریم حسینی رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان شد

دکترعلیرضا ورناصری با برگزاری جلسه هم اندیشی نخبگان بختیاری، میزبان اشخاصی چون دکتر قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سید کریم حسینی رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان شد

نماینده و خدمتگزار مردم شریف شهرستان های مسجدسلیمان لالی هفتکل و اندیکا ؛ روز دوشنبه مورخ ۶ بهمن ماه ٩٩ جلسه هم اندیشی نخبگان بختیاری با دعوت دکتر علیرضا ورناصری برگزار شد؛